Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM’ye sunulacak 2023 yılı merkezi yönetim bütçe kanun teklifini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 2023 yılı merkezi yönetim bütçe kanun teklifinde giderlerin 4 trilyon 470 milyar TL, bütçe gelirlerinin 3 trilyon 810 milyar TL olarak hesaplandığını açıkladı. Bütçe açığının GSYH’ye oranı yüzde 3,5 olarak öngörüldü.

BÜYÜME VE İŞSİZLİK TAHMİNİ

2023 büyüme tahmini ise yüzde 5 olarak gerçekleşti. Oktay 2023 için ayrıca ‘istihdamdaki yıllık artışın 1,9 milyona yaklaşarak işsizlik oranının yüzde 10,8'e gerilemesi, 2023 yılında da bu oranının yüzde 10,4'lere düşmesi’ hedeflerini duyurdu.

Sözcü'nün haberine göre, Oktay ayrıca bütçede öngörülen diğer harcamalar için şunları belirtti:

Asgari ücret komisyonu toplanıyor: Tarih belirlendi Asgari ücret komisyonu toplanıyor: Tarih belirlendi

“Küresel enerji fiyatlarında rekor seviyelerde artışın olumsuz etkilediği ithalat ve cari işlemler dengesinde de önümüzdeki dönemde iyileşme bekliyoruz.

Enerji sübvansiyonlarının 2023 yılı bütçesine yükü 600 milyar TL seviyesindedir. Asgari ücretin vergi dışı tutulması neticesinde de 300 milyar TL vergiden vazgeçilmiştir. Toplum kesimlerinde sağladığımız refah katkısı 1 trilyon 200 milyar TL’ye ulaşmaktadır. Bu tutar bütçenin yaklaşık yüzde 27’sine tekabül etmektedir.

TARIMA 124,9 MİLYAR TL AYRILDIĞINI SÖYLEDİ

2023 yılında bütçeden tarıma 142,9 milyar TL kaynak aktardık. Bu kapsamda tarımsal destek programları için 54 milyar TL, tarım sektörü yatırım ödenekleri için 40,4 milyar TL, tarımsal kredi sübvansiyonu, müdahale alımları, tarımsal KİT'lerin finansmanı ve ihracat destekleri için 48,5 milyar TL kaynak ayırıyoruz.

Reel kesim destekleri için bütçemizden 145,4 milyar TL olarak ayırdığımız ödenek bunun göstergesidir.

'6 MİLYAR TL KAYNAK AYIRDIK'

Bu kapsamda; Sosyal Güvenlik Kurumu işveren prim ödemeleri için 68,1 milyar TL, tarımsal krediler sübvansiyon desteği olarak 21,6 milyar TL, Halk Bankası esnaf kredileri sübvansiyon desteği için 11 milyar TL, ihracat destekleri kapsamında 10,3 milyar TL, Eximbank sermaye artırımı için 6,8 milyar TL, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı aracılığıyla kullandırılmak üzere teşvik ödemeleri kapsamında 6 milyar TL kaynak ayırdık.

Büyükşehir ve diğer belediyelerimiz ile il özel idarelerimize ayırdığımız toplam kaynağı yüzde 49,1 artırarak 401,1 milyar TL seviyesine yükseltiyoruz.” ifadelerini kullandı.

BÜTÇE ÖDENEKLERİNİN DAĞILIMI...

Oktay’ın açıklamalarına göre, 2023 Yılı Bütçe ödeneklerinin ekonomik sınıflandırmaya göre dağılımı ise şöyle oldu:

*Personel giderleri için toplam 1 trilyon 102,7 milyar TL,

*Mal ve hizmet alım giderleri 318,7 milyar TL,

*Cari transferler 1 trilyon 682 milyar TL,

*Sermaye giderleri 315,8 milyar TL

*Sermaye transferleri 37,3 milyar TL

*Borç verme giderleri 359,2 milyar TL

*Yedek ödenekler 88,2 milyar TL

*Faiz giderleri 565,6 milyar TL.